خدمات

زبان انگلیسی

آموزش

تافل (TOEFL iBT)

آیلتس (IELTS)

انگلیسی عمومی (General English)

ترجمه

ترجمه نوشتاری

مترجمی همزمان

سفر

تور

راهنمای گردشگری (tourist guide)

مدیر فنی (tour manager)

برنامه ریز سفر (trip organizer)

نوشتن

محتوا

انگیزه نامه (Statement of Purpose/SOP)

رزومه (Resume/CV)

فروش