زبان انگلیسی

از سن خیلی پایین با زبان انگلیسی سر و کار داشتم و با گذر سالها، علاقه ام بیشتر شده. بالاخره به این نتیجه رسیدم که با تدریس میتوانم دانش و تجربه ام را با بقیه به اشتراک بگذارم.

در اینجا مطالبی مشاهده می کنید که به دانشجویانم یاد می دهم. امیدوارم کسانی که باید از آزمون انگلیسی نتیجه خوبی بگیرند از این نکات و روش ها نهایت بهره را ببرند.