نقطه آغاز

گاهی زندگی‌ام برای خودم گیج‌کننده می‌شود. برای اینکه در این کلاف سر در گم کلافه نشوید، چند سوال ساده می پرسم:
دوست دارید درباره جاها و آدم‌های جالبی که سفر در ایران سر راهتان قرار می‌دهد بیشتر بدانید؟ می‌توانید با خواندن سفرنامه‌های من ایده بگیرید.

آیا با زبان انگلیسی دست و پنجه نرم می‌کنید و می‌خواهید در فرصتی که دارید برای کسب نمره ایده‌آلتان تلاش کنید؟ نگاهی به جزوه کلاس‌هایی که تدریس می کنم بیاندازید بلکه جلو بیافتید.

انقدر کنجکاو هستید که بخواهید از نظم و آشوب دنیای من و ادراکم از آن سر در بیاورید؟ نفس عمیقی بکشید و به درون دفترچه خاطراتم پا بگذارید.

اما راه دیگری هم برای گشتن وجود دارد که مشابه کاری است که من در مناطق ناآشنا انجام می دهم: گم شدن و کشف کردن. بدون شک هیجان این یکی بیشتر است!